Orzechowski Family of Pczany, Sambor, Krakow


Maria Palyga
Maria Palyga

Julian Orzechowski
Julian Orzechowski

Birth and Baptismal CertificateBirth and Baptismal Certificate 1892, Pczany, Poland

Tadeusz Orzechowski
Tadeusz Orzechowski

Marta at two
Marta at two

Marta and Maciek
Marta and Maciek


Go To

Home - Obituaries - People